ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Νομοθεσία

Ενημερωτικά Έντυπα

Τηλέφωνα ενημέρωσης επί στρατολογικών θεμάτων αρμοδιότητας Στρατολογικών Υπηρεσιών νομού Αττικής:

2131501636, 2131501637, 2131501638, 2131501639 και 2131501640.

Για χρήση εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη «Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εφήβων και Νέων» ή την «Πύλη Δια βίου Ανάπτυξης-Σταδιοδρομίας Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πατώντας εδώ.

Νέα - Ανακοινώσεις

Ευεργετικές Διατάξεις για τους Ανυπότακτους

Γνωρίζεται ότι όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την 1η Φε-βρουαρίου 2016 μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4361/2016 και να τακτοποιηθούν ως προς τις ποινικές και διοικητικές (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ) κυρώσεις της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι προαναφερόμενοι...

περισσότερα »

Ευεργετικές Διατάξεις για τους άνω των 35 έτων

Γνωρίζεται ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 3421/2005 και να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα καταταγούν και θα εκπληρώσουν στρατιωτική υπηρεσία μόνο είκοσι (20) ημερών. Πρόσθετα, οι προαναφερόμενοι, εάν διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία...

περισσότερα »

Πρόσκληση στρατευσίμων 2016 Ε΄ ΕΣΣΟ στο Στρατό Ξηράς

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 96/2016, που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2016 Ε΄ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2016) στο Στρατό Ξηράς. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί στο Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2016 Ε' ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας "Πληροφορίες....για την κατάταξή μου" να πληροφορηθούν για την ημερομηνία και τη μονάδα κατάταξής...

περισσότερα »

Πρόσκληση στρατευσίμων 2016 Ε΄ ΕΣΣΟ στην Πολεμική Αεροπορία

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 100/2016 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2016 Ε΄ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2016) στην Πολεμική Αεροπορία. Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2016 E΄ ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας "Πληροφορίες....για την κατάταξή μου" να πληροφορηθούν για την ημερομηνία και τη μονάδα κατάταξής...

περισσότερα »

Πρόσκληση στρατευσίμων 2016 Δ΄ ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΝ Φ.421.1/27/310256/Σ. 76/12 Ιουλ 16/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ, που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2016 Δ΄ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2016) στο Πολεμικό Ναυτικό. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2016 Δ' ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας "Πληροφορίες....για την κατάταξή μου" να πληροφορηθούν...

περισσότερα »

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ε.Ε.