Άδειες Στρατιωτικού Προσωπικού

-A A +A
17/02/2012 11:38:53

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την Φ.446/1/240403/Σ.97/18 Ιαν 2012 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ. 429.1/46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05 Απόφασης ΥΦΕΘΑ ¨Άδειες Απουσίας¨ (ΦΕΚ 1813/22-12-05,τ. Β’)» (ΦΕΚ 178/6-2-12, τ. Β΄) καθορίστηκε η χορήγηση τετραήμερης τιμητικής άδειας ορκωμοσίας στους νεοσυλλέκτους οπλίτες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.