Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

-A A +A

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία "Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης". Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μετά την αυθεντικοποίηση σας μέσω taxisnet  εδώ, στο μενού Υπηρεσίες -> Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης. Κατά την πρώτη αυθεντικοποίηση σας μέσω του  ανωτέρω συνδέσμου θα απαιτηθεί να συμπληρώσετε τον Στρατιωτικό σας Αριθμό καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).