Αδυναμία Πρόσβασης στην Ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος

-A A +A

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 από τις 13.30 δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος λόγω εργασιών συντήρησης.