Αλλαγή ημερομηνιών κατάταξης για το Στρατό Ξηράς (μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19)

-A A +A

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19, σας πληροφορούμε ότι μετατοπίστηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης όσων υποχρεούνταν για κατάταξη με τη 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2020), ως εξής:

            α.         Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 01 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 07 Σεπ 2020.

            β.         Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 02 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 07 Σεπ 2020.

            γ.         Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 03 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 08 Σεπ 2020.

            δ.         Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 04 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 09 Σεπ 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώσουν νέα Σημειώματα Κατάταξης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.