Αναβολή Κατάταξης των Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

-A A +A
08/09/2014 14:06:52

Εκδόθηκε η Φ.429.1/20/370058/Σ.1400/26 Αυγ 14/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Αναβολή κατάταξης ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)» (ΦΕΚ Β’ 2350), η οποία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής τους, τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.