Υποβολή Αιτημάτων στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19)

-A A +A

Στο πλαίσιο προστασίας από τη μετάδοση του κορονοϊού (COVID-19) και µε αντικειμενικό σκοπό τη μείωση της διασποράς της νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες επί του παρόντος θα δέχονται το κοινό κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19).

Όσοι επιθυμούν να αιτηθούν κάποια από τις παρακάτω προσφερόμενες μέσω του ιστότοπου ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση πατώντας εδώ, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet:

 • Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο - Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας - Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων - ανωτάτων σχολών
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ - Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή - Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - Μεταπτυχιακό
 • Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
 • Αναβολή για κοινωνικούς λόγους
 • Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού
 • Αναβολή ως πολιτογραφηθείς
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - ανωτάτων σχολών
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
 • Κατάθεση Οφειλόμενου Πιστοποιητικού Σπουδών
 • Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ
 • Κατάταξη ως Πρότακτος
 • Μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας
 • Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
 • Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης
 • Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών)
 • Μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες)

 

Όσοι επιθυμούν την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης μπορούν να το αιτηθούν πατώντας εδώκάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet.

Οι γεννηθέντες το έτος 2003 (κλάσης 2024) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής πατώντας εδώ, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet.

Oι υπόλοιπες υπηρεσίες, θα παρέχονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες µε ηλεκτρονικό τρόπο, μόνο µέσω e-mail ή μέσω της σχετικής σελίδας «www.stratologia.gr». Για τα ηλεκτρονικά αιτήματα απαιτείται η εκτύπωση, συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης εδώ και η αποστολή της στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία εδώ σε μορφή pdf, με επισύναψη των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζονται εδώ σε μορφή pdf.

Για τυχόν απορίες που άπτονται ζητημάτων στρατολογικής φύσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν εδώ.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδό σας μέσω TAXISnet, παρακαλούμε καλέστε κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν εδώ.