ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

-A A +A
  1. Για τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την προσκόμιση δικαιολογητικών προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος, τα κάτωθι:

           α. Οδηγίες επικύρωσης και μετάφρασης ξενόγλωσσων εγγράφων, συνοδευόμενες από σχετικά υποδείγματα (Διαδρομή: Έντυπα => Επικυρώσεις – Μεταφράσεις) και

          β. Υποδείγματα πιστοποιητικών σπουδών (Διαδρομή: Έντυπα => Υποδείγματα Πιστοποιητικών Σπουδών).

  1. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τη Στρατολογική Υπηρεσία, που τους παρακολουθεί, επιλέγοντας «Σε ποια Στρατολογική Υπηρεσία ανήκω;», στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος. Στο συγκεκριμένο μενού έχει ενσωματωθεί και ο πίνακας αντιστοίχισης των υφιστάμενων Στρατολογικών Υπηρεσιών με τα πρώην Στρατολογικά Γραφεία.