Δημοσίευση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων ως Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2021

-A A +A

Δημοσιεύεται ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων ως Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2021.