Δημοσίευση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων ως Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2022

-A A +A

Δημοσιεύεται ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων ως Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2022.