Έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης για Διαγωνισμό Πρόσληψης Πυροσβεστών

-A A +A

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρόσληψης χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως πυροσβεστών και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Στρατιώτης-ΕΠΥ-ΕΠΟΠ), στην Προεδρική Φρουρά και ως Έφεδροι Αξιωματικοί, αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης μέσω του παρόντα ιστότοπου αφού κάνουν είσοδο με κωδικούς TaxisNet και επιλέξουν το μενού Υπηρεσίες→Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, επιλέγουν στο πεδίο «Πλήρες» «NAI» και στο πεδίο «Σωματική Ικανότητα» «NAI». Στο πεδίο «Σχόλια» αναγράφουν υποχρεωτικά σημείωση «Για το διαγωνισμό της Πυροσβεστικής».