Εκπαιδευτικές Σειρές Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) για το Πολεμικό Ναυτικό

-A A +A
27/04/2016 10:15:00

Γνωρίζεται ότι ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) επανακαθορίζεται από έξι (6) σε τέσσερις (4) κατ’ έτος (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο).