Ευεργετικές Διατάξεις για τους άνω των 35 έτων

-A A +A

Γνωρίζεται ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 3421/2005 και να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα καταταγούν και θα εκπληρώσουν στρατιωτική υπηρεσία μόνο είκοσι (20) ημερών.

Πρόσθετα, οι προαναφερόμενοι, εάν διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την 1η Φεβρουαρίου 2016, μπορούν να υπαχθούν επιπλέον στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4361/2016 και να τακτοποιηθούν ως προς τις ποινικές και διοικητικές (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ) κυρώσεις της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το πληροφοριακό έντυπο με τίτλο: Ρύθμιση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ανυποτάκτων άνω των 35 ετών.