Ευεργετικές Διατάξεις για τους Ανυπότακτους

-A A +A

Γνωρίζεται ότι όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την 1η Φε-βρουαρίου 2016 μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4361/2016 και να τακτοποιηθούν ως προς τις ποινικές και διοικητικές (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ) κυρώσεις της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το πληροφοριακό έντυπο με τίτλο: Ρύθμιση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ανυποτάκτων.