ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ

-A A +A

Γνωρίζεται ότι όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την 3 Μαΐου 2019 μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4609/2019 και να τακτοποιηθούν ως προς τις ποινικές και διοικητικές (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ) κυρώσεις της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το πληροφοριακό έντυπο με τίτλο: Ρύθμιση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ανυποτάκτων.