ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 33 ΕΤΩΝ

-A A +A

Γνωρίζεται ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 3421/2005 και να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα καταταγούν και θα εκπληρώσουν στρατιωτική υπηρεσία μόνο είκοσι (20) ημερών.

Πρόσθετα, οι προαναφερόμενοι, εάν διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την 03 Μαΐου 2019, μπορούν να υπαχθούν επιπλέον στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4609/2019 και να τακτοποιηθούν ως προς τις ποινικές και διοικητικές (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ) κυρώσεις της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι προαναφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από το πληροφοριακό έντυπο με τίτλο: Ρύθμιση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ανυποτάκτων άνω των 33 ετών.