Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

-A A +A
News-Image: 

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώσουν Αποδεικτικό Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής πατώντας εδώ