Ηλεκτρονική παραλαβή Σημειωμάτων Κατάταξης 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ για το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ για το Πολεμικό Ναυτικό

-A A +A

Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στο Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ καθώς και οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ, θα παραλαμβάνουν το Σημείωμα Κατάταξης επιλέγοντας το μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Συγκεκριμένα, μετά την αυθεντικοποίηση, θα πρέπει να επιλέξουν το μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και να το εκτυπώσουν. Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ανωτέρω αναγραφόμενη διαδικασία, παρακαλούμε όπως ελέγξουν το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας τους.