Κατάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Κοινό Νομικό Σώμα

-A A +A

Οι επιτυχόντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) στο διαγωνισμό πρόσληψης του Κοινού Νομικού Σώματος θα κληθούν για κατάταξη στις 23 Αυγούστου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν, από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Σημείωμα Κατάταξής τους.