Κατατάξεις ΣΞ 2012 ΣΤ ΕΣΣΟ (εξ'αναβολής υγείας)

-A A +A
05/11/2012 14:51:33

1. Λόγω της απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και προς εξυπηρέτηση των εξ αναβολής υγείας προσκαλούμενων για κατάταξη με την 2012 ΣΤ/ΕΣΣΟ την 6 Νοε 2012, γνωστοποιείται ότι αυτοί θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 15 Νοε 2012 υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της υπ΄ αριθμόν 123/2012 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΣΛ/2ο.

2. Το ζήτημα της επιβολής μηνιαίας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, θα τακτοποιείται για όσους αποδεδειγμένα επικαλεσθούν λόγους ανωτέρας βίας για τη μη εμπρόθεσμη κατάταξή τους, με τη διαδικασία της παραγράφου 5(α) του άρθρου 43 Ν.3421/05 (ΦΕΚ 302,τ.Α΄), δηλαδή με την υποβολή εκ των υστέρων στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών (αποκόμματα εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς, υπεύθυνες δηλώσεις κτλ.) για άρση της πρόσθετης στρατιωτική υποχρέωσης.