Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2021

-A A +A

 Δημοσιεύθηκε η Φ.392/77/212592/Σ.5581 από 02 Σεπ 20 Απόφαση ΥΦΕΘΑ, η οποία αφορά στην κύρωση προσωρινού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το έτος 2021.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B5%CE%986-%CE%A8%CE%A92