Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2022

-A A +A

Δημοσιεύθηκε η Φ.392/123/346301/Σ.5778 από 05 Αυγ 21 Απόφαση ΥΦΕΘΑ, η οποία αφορά στην κύρωση προσωρινού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το έτος 2022.

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%949%CE%9B6-66%CE%92