Μετεγκατάσταση ΣΥ Αθήνας

-A A +A

Γνωρίζεται ότι από Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 η Στρατολογική Υπηρεσία Αθήνας και η Α΄ Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών θα στεγάζονται στο Στρατόπεδο Βασιλοπούλου, που εδρεύει στην Αθήνα, Πέτρου Ράλλη 2. Πλέον όλες οι Στρατολογικές Υπηρεσίες που παρακολουθούν άρρενες εγγεγραμμένους σε Μητρώα Αρρένων Δήμων της Αττικής θα στεγάζονται στο ίδιο Στρατόπεδο, προς εξυπηρέτηση των πολιτών.