Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

-A A +A

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 14 Ιουλ 21 και κατά το χρονικό διάστημα από 14:30 έως 15:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του ιστοτόπου www.stratologia.gr, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.