Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

-A A +A

Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, δε θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστοτόπου www.stratologia.gr (κατάθεση Δελτίου Απογραφής, Έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης, υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, κλπ), καθώς δε θα είναι δυνατή η αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet.