Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο www.stratologia.gr

-A A +A

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.stratologia.gr, σας ενημερώνουμε ότι  μπορείτε επιπρόσθετα να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα κάτωθι αιτήματα, με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet:

  1. Αναβολή για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας.
  2. Αναβολή ως υποψήφιος σε εκλογές.
  3. Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας.
  4. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.
  5. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης μόνου ή μεγαλύτερου γιου γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.
  6. Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των δόκιμων μοναχών ή μοναχών που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων.