Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο www.stratologia.gr

-A A +A

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.stratologia.gr, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε επιπρόσθετα να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα κάτωθι αιτήματα, με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet:

  1. Διακοπή αναβολής υποψηφίου σε εκλογές.
  2. Ανάκληση διακοπής αναβολής.
  3. Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για επανεξέταση σωματικής ικανότητας επειδή απαλλαχθήκατε από την υποχρέωση στράτευσης, με αίτησή σας.
  4. Προσωρινή απόλυση υποψηφίου σε εκλογές.