Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στο www.stratologia.gr

-A A +A

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.stratologia.gr, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε επιπρόσθετα να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα κάτωθι αιτήματα, με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet:

  1. Διακοπή Αναβολής Κατάταξης για κοινωνικούς λόγους.
  2. Διακοπή Αναβολής Κατάταξης ατόμων υπό θεραπευτική αγωγή ΚΕΘΕΑ .
  3. Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για επανεξέταση σωματικής ικανότητας, με αίτησή σας.