Νέες Στρατολογικές Υπηρεσίες

-A A +A
06/10/2011 13:24:20

Κοινοποιείται πίνακας των Στρατολογικών Υπηρεσιών που ήδη λειτουργούν με τη νέα τους μορφή.