Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΠΝ)

-A A +A
16/10/2014 12:08:06

Οι οπλίτες ή έφεδροι που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης από τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.