Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

-A A +A
03/06/2014 14:30:00

Οι οπλίτες ή έφεδροι που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών σωρευτικά ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στον Στρατό Ξηράς ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.