ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 2020 Α΄ ΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ

-A A +A

Γνωρίζεται ότι, με την 2019 Δ΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) στο Στρατό Ξηράς (ΣΞ) (Οκτώβριος 2019), θα προγραμματιστούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1996 έως και 2021 (έτη γέννησης 1975 έως και 2000), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαϊου 2019 έως και 25 Ιουλίου 2019 και όχι έως 31 Ιουλίου, καθώς και οι στρατεύσιμοι που έχουν τύχει αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον αυτή έληξε από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι υπόλοιποι στρατεύσιμοι θα προγραμματιστούν για κατάταξη με την 2020 Α΄ ΕΣΣΟ.