Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων

-A A +A
News-Image: 

Γνωρίζεται ότι προκηρύσσονται ενενήντα ένα (91) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1).