Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων - Σωμάτων

-A A +A
News-Image: 

Γνωρίζεται ότι προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων - Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1).