Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων - Σωμάτων

-A A +A
News-Image: 

Γνωρίζεται ότι προκηρύσσονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα.