Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων από τους εφέδρους στους διαγωνισμούς πρόσληψης των 2000 ΟΒΑ έως την 15 Ιουνίου 2020, χωρίς προσέλευση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19)

-A A +A

1. Με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίστηκε η ανακατάταξη-επανακατάταξη δύο χιλιάδων (2000) ΟΒΑ στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (1200 στον Στρατό Ξηράς, 400 στο Πολεμικό Ναυτικό και 400 στην Πολεμική Αεροπορία) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών και με δυνατότητα εφάπαξ παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρατάθηκε έως την 15 Ιουνίου 2020.

3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

4. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους) και από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν. Για τους εφέδρους πρέπει να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ενώ για τους οπλίτες θα πρέπει μεχρι την 30 Απριλίου 2020 να διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

5. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι ενδιαφερόμενοι έφεδροι που επιθυμούν να συμμετέχουν στους εν εξελίξει διαγωνισμούς για την πρόσληψη 2000 ΟΒΑ, μπορούν να εκτυπώσουν τη σχετική αίτηση από τους κάτωθι υπερσυνδέσμους και αφού τη συμπληρώσουν και την υπογράψουν, να την αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ σε μορφή pdf, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας σε μορφή pdf. Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρεπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.