Πρόσκληση στρατευσίμων 2017 Β΄ ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς

-A A +A
News-Image: 

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 8/2017 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2017 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάρτιος 2017) στο Στρατό Ξηράς. Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2017 Β΄ ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας  "Πληροφορίες....για την κατάταξή μου" να πληροφορηθούν για την ημερομηνία και τη μονάδα κατάταξής τους, καθώς και για την επιλογή τους σε όπλο/σώμα.