Πρόσκληση στρατευσίμων 2019 A΄ ΕΣΣΟ στην Πολεμική Αεροπορία

-A A +A
News-Image: 

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 189/2018 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2019 A΄ ΕΣΣΟ (Iανουάριος 2019) στην Πολεμική Αεροπορία. Οι στρατεύσιμοι, που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2019 Α΄ ΕΣΣΟ, μπορούν μέσω της διαδικασίας  "Πληροφορίες για την κατάταξή μου" να πληροφορηθούν για την ημερομηνία και τη μονάδα κατάταξής τους.