Πρόσκληση στρατευσίμων 2019 Β΄ ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό

-A A +A
News-Image: 

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΝ Φ.421.1/90/310151/Σ.48/4 Απρ 19/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ, που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2019 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάιος 2019) στο Πολεμικό Ναυτικό.