Ρύθμιση Θεμάτων Καταγραφής, Στρατολογικής Παρακολούθησης και Απογραφής Στρατευσίμων

-A A +A
18/12/2013 11:46:18

Εκδόθηκε η υπ αριθμ΄ Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9 Δεκ 2013 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,τ.Β') ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών,Εθνικής Άμυνας,Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων καταγραφής,στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων.