Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-A A +A
19/09/2011 11:45:05

Γνωρίζεται ότι τα Στρατολογικά Γραφεία Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής και Ξάνθης, λόγω συγχώνευσής τους, θα λειτουργούν από 19 Σεπτεμβρίου 2011 ως νέα Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή (Νικολάου Πλαστήρα 6, ΤΚ 69100, Κομοτηνή, Τηλ. 2531350900, 2531350913, 2531350914, 2531350917 - FAX: 2531034331), η οποία θα παρακολουθεί στρατολογικά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται και μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.