Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου

-A A +A
24/08/2011 09:13:09

Γνωρίζεται ότι τα Στρατολογικά Γραφεία Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου, λόγω συγχώνευσής τους, θα λειτουργούν από 24 Αυγούστου 2011 ως νέα Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη (ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, Τηλ. 2251352300, 2251352304, FAX: 2251029176), η οποία θα παρακολουθεί στρατολογικά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων των περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου, Χίου και Σάμου.