Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλίας

-A A +A
12/09/2011 11:08:37

Γνωρίζεται ότι τα Στρατολογικά Γραφεία Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου και Καρδίτσας, λόγω συγχώνευσής τους, θα λειτουργούν από 12 Σεπτεμβρίου 2011 ως νέα Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγιάς, ΤΚ 41001, Λάρισα, Τηλ. 2413505300, 2413505314, 2413505316 FAX: 2413505322, 2410537266), η οποία θα παρακολουθεί στρατολογικά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Καρδίτσας .

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται και μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.