Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου

-A A +A
05/09/2011 08:34:06

Γνωρίζεται ότι τα Στρατολογικά Γραφεία Ερμούπολης και Ρόδου, λόγω συγχώνευσής τους, θα λειτουργούν από 5 Σεπτεμβρίου 2011 ως νέα Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη (Κλώνος και Κυπαρ. Στεφάνου 1, ΤΚ 84100, Ερμούπολη, Τηλ. 2281360011, 2281360000, 2281360013 FAX: 2281085309), η οποία θα παρακολουθεί στρατολογικά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων των περιφερειακών ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται και μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.