Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου

-A A +A
05/09/2011 08:34:50

Γνωρίζεται ότι τα Στρατολογικά Γραφεία Τρίπολης, Σπάρτης, Κορίνθου, Ναυπλίου και Καλαμάτας, λόγω συγχώνευσής τους, θα λειτουργούν από 5 Σεπτεμβρίου 2011 ως νέα Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (Ταξιαρχών και Θεμιστοκλέους, Στρδο Πλαπούτα, ΤΚ 22100, Τρίπολη, Τηλ. 2713600809, 2713600800 FAX: 2713600801), η οποία θα παρακολουθεί στρατολογικά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας.Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται και μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.