Συμπλήρωση ελλιπών δικαιολογητικών αιτήσεων υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ.

-A A +A

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. του ΣΞ, του ΠΝ, της ΠΑ και του Κοινού Νομικού Σώματος, ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη να ενημερωθούν εάν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.