Τροποποίηση ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς

-A A +A
10/05/2012 13:45:44

Εκδόθηκε η Φ.429.1/15/243626/Σ.739/27 Απρ 2012/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04 Ιαν 2006/Απόφασης ΥΦΕΘΑ "Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων"» (ΦΕΚ 34/18-01-06, τ.Β'), (ΦΕΚ 1443/2 Μάι 12,τ.Β'), που αφορά στην τροποποίηση του αριθμού των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), από τέσσερις (4) σε έξι (6).