Τροποποίηση των ΕΣΣΟ στον ΣΞ

-A A +A

Τροποποιείται ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) στον Στρατό Ξηράς σε έξι (6) κατ’ έτος, με έναρξη εφαρμογής από την 2020 Α΄ ΕΣΣΟ. Οι μήνες κατάταξης των ΕΣΣΟ θα είναι οι εξής: Α' ΕΣΣΟ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Β' ΕΣΣΟ - ΜΑΡΤΙΟΣ, Γ' ΕΣΣΟ - ΜΑΪΟΣ, Δ' ΕΣΣΟ - ΙΟΥΛΙΟΣ, Ε' ΕΣΣΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΣΤ' ΕΣΣΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.