ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2017Ε΄ ΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

-A A +A

Γνωρίζεται ότι, λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, με την 2017 Ε΄/ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2017) στο Στρατό Ξηράς θα προγραμματισθούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι  των κλάσεων 1994 έως και 2019 (έτη γέννησης 1973 έως και 1998), των οποίων οι λόγοι  υποχρέωσης  για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαΐ 17  έως 23 Ιουν 17 και όχι έως 30 Ιουν 17.