ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2017 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

-A A +A

Γνωρίζεται ότι με την 2017 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2017) στο Στρατό Ξηράς θα προγραμματισθούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1994 έως και 2019 (έτη γέννησης 1973 έως και 1998), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 24 Ιουν 17 έως 4 Αυγ 17 και όχι έως 31 Αυγ 17.